Skip to content

Søger du job hos os

Jasmin hjemmepleje Service persondatapolitik for rekruttering.

I forbindelse med at du sender en jobansøgning til Jasmin Hjemmepleje Service, er det vigtigt at gøre dig bekendt med vores politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.

Jasmin Hjemmepleje’s behandling af personoplysninger
De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse hos Jasmin Hjemmepleje Service. 

Jasmin Hjemmepleje Service behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

Kontaktinformationer
Hvis du ansøger en stilling på baggrund af et stillingsopslag, kan du kontakte den i opslaget anførte kontaktperson for nærmere oplysninger omkring den konkrete stilling og Jasmin Hjemmepleje Service håndtering af personoplysninger.

Søger du uopfordret, bedes du sende din ansøgning til Jasmin Hjemmepleje Service, Borupvang 3, 2750 Ballerup eller på kontakt@jasminhjemmepleje.dk

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart
I tilfælde af, at vi benytter eksterne virksomheder i forbindelse med rekrutteringsprocessen – herunder rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests etc. – vil dette fremgå af jobopslaget.

Videregivelse af dine personoplysninger til eventuelle tredjeparter sker i henhold til skriftlige databehandleraftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler. Jasmin Hjemmepleje Service kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed. 

Indhentning af referencer
Da vi har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job i Jasmin Hjemmepleje Service, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Der indhentes ikke reference fra din nuværende arbejdsgiver uden dit samtykke. 

Følsomme oplysninger
Jasmin Hjemmepleje Service indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger.

På grund af de regler om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, som branchen er underlagt, er vi forpligtet til at indhente straffeattester på alle medarbejdere, der får adgang til borger- og sagsoplysninger. Bliver du indkaldt til en samtale, bedes du derfor medbringe en straffeattest til samtalen. Straffeattesten kan du selv bestille med dit Nem-ID på følgende adresse:

https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/privat_straffeattest/

Opbevaring af personoplysninger
Jasmin Hjemmepleje Service opbevarer selv oplysninger om jobansøgere. Jasmin Hjemmepleje Service overholder gældende krav til it-sikkerhed. 

Periode for opbevaring af personoplysninger
Jasmin Hjemmepleje Service opbevarer din ansøgning og andre oplysninger, indtil vi har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil vi har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder. Hvis du ansættes i Jasmin Hjemmepleje Service, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold.

Rettigheder
I forbindelse med Jasmin Hjemmepleje Service behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i hvilke personoplysninger Jasmin Hjemmepleje Service behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse
  • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
  • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
  • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
  • Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).