Skip to content

Pårørendepolitik

Jasmin Hjemmeplejes Pårørendepolitik.

Indledning

I jasmin Hjemmepleje ønsker vi en involvering af borger for at kunne udvikle sine evner og ressourcer. Borgers netværk er et aktivt element i borgers liv. Derfor skal den nære relation og især familien inddrages i borgers rehabilitering. Kernen ligger i borgerens selvbestemmelse og selvstændighed.

Formål

Et godt samarbejde mellem medarbejderen, borger og dens pårørende bygger på en konstruktiv dialog, åbenhed og samarbejde.

Jasmin Hjemmeplejes hovedfokus på pårørendesamarbejdet:

  • Sikre, at borger og dens pårørende har den bedst mulige kontakt og åbenhed imellem borger og Jasmin Hjemmepleje og Ballerup Kommune.
  • Pro-aktivt at sørge for et konstruktivt samarbejde mellem personale og pårørende og Ballerup Kommune.
  • Pårørendes ve og vel skal også inddrages i processen

I praksis skal det faste personale ved overtagelse af en ny borger sikre sig at have læst om borgers liv og baggrund i Nexus (hvis muligt). Ofte har borgeren en bog med billeder og beskrivelser, som borger eller pårørende i mange tilfælde har liggende, som kan understøtte forståelsen af borgers historik.

Både borger og pårørende kan have brug for hjælp til kontakten. Måske følelsesmæssigt, hvis borger har forandret sig meget, eller kontakten har været afbrudt eller vanskelig.

Målgruppe

Pårørendepolitikken er målrettet til alle pårørende såsom voksne og børn i Ballerup Kommune. Endvidere alle medarbejderne der møder og snakker pårørende i udførelse af daglige arbejde.

Pårørende – vigtig samarbejdspartner

Pårørende skal naturligvis indgå i samarbejdet på den mest muligt åbne og positive måde, men der kan ikke stilles samme krav om professionalisme til de pårørende som til personalet.

Indsatsen fra de pårørende er frivilligt hvilket skal værdsættes. Det må ikke antages at det er en selvfølge at de pårørendes involvere sig, og ligeledes må manglende involvering ikke påpeges overfor borger.

Der kan være mange grunde til, at pårørende ikke påtager sig flere opgaver, end de gør, ikke besøger så ofte, som borgeren ønsker, ikke følger med i borgerens situation eller måske ingen kontakt ønsker at have i det hele taget. Relationen, man har haft gennem livet, opståede konflikter, pårørendes andre forpligtelser og belastninger, arbejde, sygdom, geografisk afstand kan være mulige begrundelser for deres fravær.

Anerkendelse

Hvis de pårørende bliver mødt med anerkendelse for deres indsats og deres kendskab til borger, ikke mindst den demente borger, og deres særlige mulighed for at tolke og berolige borgeren skal dette absolut opfattes som en ressource, hermed vil der uden tvivl opstå en synergi, som vil give både pårørende og de ansatte flere kræfter og overskud til at løfte opgaven.

Pårørende yder det, de magter. Det største problem er, at mange yder meget mere, end de magter, og belastningen skaber splid i familier. Hvor nogle trækker sig for at beskytte sig selv, mens andre kæmper, føler sig svigtet og går ned på det. Derfor er det vigtigt at anerkende og vise forståelse for de pårørendes situation.

Samarbejdet mellem Pårørende og Jasmin Hjemmepleje

Borgeren er centrum. Når borgeren modtager hjælp fra Jasmin Hjemmepleje, er det for mange pårørende vigtigt at være inddraget og at være en del af forløbet. Forventningsafstemningen er nøgleordet hvilket opnås med en åben og tydelig dialog på en respektfuld måde således borgerens behov og ønsker kan imødekommes.

Medarbejderne har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om borgerens private forhold og er forpligtet til at indhente borgerens samtykke inden borgerens private oplysninger videregives. Formålet med dette er at sikre, at borgeren frit kan videregive fortrolige oplysninger i tillid til, at disse ikke videregives.

Hvis de pårørende ønsker information af fortrolig karakter uden det fornødne samtykke, har medarbejderne mulighed for at informere om generelle forhold ved den type sager, som ikke er direkte forbundet med den konkrete sag og således ikke indeholder personfølsomme oplysninger. Det kan eksempelvis omhandle tilbud i kommunen til en bestemt slags problemstilling.

Medarbejderne er særligt forpligtet til at sørge for, at borgerens selvbestemmelsesret respekteres og understøttes. Samtidig skal medarbejderen være opmærksom på, at et nej til inddragelse ikke nødvendigvis betyder et nej til kontakt til pårørende.

Forventning mellem Pårørendes og Jasmin Hjemmepleje

De pårørende skal have tillid til at samarbejdet med Ballerup Kommune og Jasmin Hjemmepleje er koordineret på tværs af de forskellige faggrupper.

De pårørende skal være trygge omkring, at medarbejderne i Jasmin Hjemmepleje

  • Er lyttende og forstående for situationen i sin helhed
  • Har den rette viden hvor man skal henvende sig for yderligere hjælp eller tilbud, som kan aktivere borgeren.
  • Inddragelse af pårørende efter gensidig aftale
  • Personalet er ansvarlig for aktivt at bidrage til, at deres eget samarbejde med de pårørende fungerer på en konstruktiv måde.
  • I Nexus fremgår der hvilke pårørende, der findes, og hvilke, borger ønsker kontakt til, og så sørge for, at den kontakt vedligeholdes bedst muligt.

Senest opdateret september 2021